2010

Zakup nieruchomości przez obecnych właścicieli.