Pytanie 2. Czy ktoś mógł odebrać nas z przystanku?

Oczywiście. Proszę spojrzeć na kartę USŁUGI.